Začali sme montovať systém TPMS (systém monitorovania tlaku v pneumatikách). Je to systém namontovaný vo vozidle, ktorý vyhodnocuje tlak v pneumatikách a ich zmeny za určitý čas.